Zapisanych użytkowników: 753
PZU Fundacja PKO

Wydawnictwo: „Poradnik niepełnosprawnego kierowcy i pasażera”

Stowarzyszenie SPiNKa informuje, że ma w swoich zbiorach egzemplarze wydanego w 2013 roku „Poradnika niepełnosprawnego kierowcy i pasażera”. Poradnik jest pracą zbiorową autorów pod redakcją Krzysztof Marciniaka. Chcielibyśmy przekazać te egzemplarze osobom, które potrzebują dostępu do zintegrowanej informacji o mobilności motoryzacyjnej osób z niepełnosprawnościami. 

Dlatego prosimy przysyłać na nasz adres mailowy: info@spinka.org.pl informację o chęci nieodpłatnego otrzymania egzemplarza takiego Poradnika. Decyduje kolejność zgłoszeń. Poradniki wyślemy pocztą na wskazany przez zainteresowaną osobę adres. 

Krzysztof Marciniak, autor 5 spośród 17 rozdziałów Poradnika jest pomysłodawcą projektu AMC-2. W latach 2012-2014 był zatrudniony w Instytucie Transportu Samochodowego na stanowisku Pełnomocnika Dyrektora ds. Motoryzacji Osób Niepełnosprawnych. Jako Prezes Stowarzyszenia SPiNKa pracował z ówczesnym kierownictwem ITS nad stworzeniem wizji kompleksowego przedsięwzięcia zajmującego się mobilnością motoryzacyjną osób z niepełnosprawnościami. Po zmianie kierownictwa ITS (w roku 2013), Stowarzyszenie SPiNKa zaproponowało kontynuację współpracy. Nowe kierownictwo ITS nie wyraziło takiej chęci, decydując się na samodzielne prace nad tą tematyką. 

Dalszy tok prac nad autorską wizją nowej jakościowo i organizacyjnie instytucji zajmującej się tematyką mobilności osób z niepełnosprawnościami został w takiej sytuacji przeniesiony przez Prezesa Stowarzyszenia SPiNKa do Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Tutaj dzięki zaangażowaniu kierownictwa PIMOT, scenariusz powołania takiej instytucji został ostatecznie dopracowany. W efekcie - powstanie Krajowy Ośrodek Mobilności Osób Niepełnosprawnych (KOMON). PIMOT będzie jego organem założycielskim. 

Aktualnie trwają zaawansowane prace wdrożeniowe. Dobór Partnerów tego przedsięwzięcia świadczy o wysokim stopniu jego profesjonalizacji. Z racji rozmiaru i skali przedsięwzięcia, KOMON stanie się nie tylko wiodącym tego typu przedsięwzięciem w Polsce, ale również automatycznie, członkiem stałym organizacji, grupującej jego odpowiedniki w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiciele tej organizacji wezmą udział w konferencji inaugurującej KOMON. Rozmowy dotyczące akcesu do tej struktury są właśnie finalizowane. Inauguracja działalności nowej jakościowo instytucji (KOMON) wyznaczono na rok 2016. Momentem oficjalnej inauguracji będzie specjalnie przygotowana konferencja, która zgromadzi, twórców, organizatorów, partnerów, a przede wszystkim bogatą reprezentację środowiska, któremu dedykowane jest to przedsięwzięcie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wyjątkowe będą dwa aspekty tej inauguracji: Miejsce konferencji oraz sposób medialnej prezentacji. 

O szczegółach powołania KOMON będziemy informować na stronach Stowarzyszenia SPiNKa, PIMOT i pozostałych Partnerów przedsięwzięcia. 

(Opracowano: Spinka) 

 NIEBAWEM KOLEJNE DOBRE INFORMACJE ! 
 ZAGLĄDAJCIE DO NAS I KOMENTUJCIE !
popieram KOMON