Zapisanych użytkowników: 561
PZU Fundacja PKO

URLOP (dodano: 2017-12-20)


Informujemy, iż w terminie 21.12.2017- 02.01.2018 kontakt z biurem Stowarzyszenia będzie utrudniony z powodu urlopów.
Zapraszamy do kontaktu po Nowym Roku.

Apel Poparcia KOMON

Akcja Poparcia dla KOMON (dodano: 2017-12-10)

Dziękujemy za głosy poparcia dla Krajowego Ośrodka Mobilności Osób Niepełnosprawnych i czekamy na więcej. KOMON ma za zadanie pomagać osobom niepełnosprawnych ruchowo i niesłyszących w :
 • wykonaniu badań diagnostycznych. Lekarze medyczni i specjaliści Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, inżynierowie i specjaliści techniczni PIMOT, dokonają oceny możliwości do prowadzenia pojazdów samochodowych
 • pomocy zakupu pojazdu samochodowego
 • wykonaniu adaptacji technicznej w tym oprotezowanie indywidualne, jeżeli konieczne .
 • przeprowadzeniu szkolenia na prawo jazdy zakończone egzaminem państwowym
 • zagwarantowaniu stałej opieki dla każdej osoby i na każdym etapie, do zakończenia procesu
Taki właśnie ma być KOMONKonferencja KOMON

Konferencja KOMON (dodano: 2017-11-10)

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 7 i 8 listopada 2017 r., w Hotelu Hilton DoubleTree w Warszawie odbyła się konferencja "Mobilność motoryzacyjna osób niepełnosprawnych jako czynnik wspierający aktywność zawodową i społeczną". W zakładce "Konferencja" mają Państwo możliwość z zapoznaniem się z tematyką poruszanych zagadnień. Zapraszamy Państwo także do poparcia naszej inicjatywy w zakładce "POPIERAM KOMON" . Taka deklaracja ze strony Państwa ma pomoże nam stworzyć organizację, rozwiązującą w sposób kompleksowy uniezależnienie mobilne osób niepełnosprawnych. Wszystkie sprawy związane z badaniem diagnostycznym, szkoleniem na pojazdach samochodowych przystosowanych do danej niepełnosprawności oraz uzyskaniem prawa jazdy będzie po stronie KOMON. Wspierać nas będą w tych działaniach : Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz współpracujące z nami jednostki służby zdrowia

Modernizacja serwisu

Modernizacja serwisu www (dodano: 2017-06-06)


W dniach 07.06 - 08.07.2016r. mogą nastąpić  trudności  związane z modernizacją stserwisu internetowego Prosimy o cierpliwość. i przepraszamy za niedoogdności.

Karta Adaptacji Pojazdu (dodano: 2016-06-01)

Po wielu dyskusjach i konsultacjach ze środowiskiem oraz wieloma instytucjami, Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom – SPiNKa postanowiło wprowadzić w serwisach adaptacyjnych, z którymi współpracuje; Kartę Adaptacji Pojazdu. Karta będzie wydawana wszystkim kierowcom o statusie kierowcy z dysfunkcjami narządów ruchu, którzy samodzielnie kierują pojazdem dostosowanym do indywidualnych uwarunkowań takiej osoby i którzy wykonali usługę adaptacji swojego pojazdu w serwisach współpracujących ze Stowarzyszeniem SPiNKa.

Chcemy od razu zaznaczyć, że Karta nie jest wymagana przez prawo i jej posiadanie nie jest(na tę chwilę) obowiązkowe. Zakładamy jednak, że już niebawem ustawodawca podejmie tę tematykę sankcjonując fakt istnienia takiego dokumentu.

Wprowadzenie tej Karty podyktowane jest troską o bezpieczeństwo kierowcy z niepełnosprawnościami. Niestety praktyka codzienna pokazuje, jak jeszcze dużo jest w Polsce przypadków, kiedy kierowca z niepełnosprawnością ma w swoim pojeździe zamontowane urządzenia amatorskie, nigdzie nie autoryzowane, a tym samym mogące stanowić zagrożenie dla samego użytkownika i innych uczestników ruchu drogowego. Kierowca taki nie posiada zazwyczaj żadnego dokumentu świadczącego kto wykonywał usługę adaptacji i jakie urządzenia zamontował.

Dlaczego wprowadzamy taka Kartę ?
Wprowadzamy ja dla ewidentnych korzyści kierowcy z niepełnosprawnością ponieważ:

1. Bezpieczeństwo każdego kierującego i jego pasażerów jest rzeczą najważniejszą. To kwestia poza jakąkolwiek dyskusją.

2. Podczas kontroli pojazdu przez funkcjonariuszy policji ruchu drogowego, kierowca może wylegitymować się w ten sposób posiadaniem profesjonalnego, autoryzowanego oprzyrządowania technicznego swojego pojazdu. Jakże często policjanci patrzą na oprzyrządowanie techniczne w takim pojeździe, nie mając pewności, czy kierowca jest w pełni bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego. Okazanie takiej Karty będzie dla policjanta jasnym sygnałem, że ma do czynienia z kierowcą respektującym bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników pojazdów.

3. Firmy ubezpieczeniowe otrzymają w ten sposób jednoznaczną informację, że posiadacz konkretnego pojazdu wykazał należytą troskę o stan techniczny swojego pojazdu i właściwie zadbał o jego profesjonalne wyposażenie. Stowarzyszenie SPiNKa już prowadzi rozmowy z firmami ubezpieczeniowymi, aby ten fakt mógł skutkować konkretną zniżką za polisę ubezpieczeniową. Wstępne oceny jakie są formułowane w trakcie takich spotkań konsultacyjnych w pełni potwierdzają nasze założenia.

4. Wprowadzając taką Kartę tworzymy nowe, wysokie standardy eksploatacji pojazdów, które są dodatkowo wyposażane w systemy i urządzenia techniczne ułatwiające kierowanie pojazdem przez kierowcę z dysfunkcjami. W krajach Unii Europejskiej jest to już od wielu lat wymagany standard. Coraz częściej jeździmy za granicę. Polscy kierowcy też podlegają kontroli przez policje drogowe innych krajów. Brak dokumentu świadczącego o profesjonalnej adaptacji, często kończy się zakazem dalsze jazdy. Warto o tym pamiętać. Ta Karta będzie honorowana za granicą i będzie swoistą polisą bezpiecznej jazdy po drogach UE.

5. Serwisy adaptacyjne, współpracujące ze Stowarzyszeniem SPiNKa, będą respektować fakt posiadania takiej Karty i służyć pomocą techniczną na wypadek awarii takiego urządzenia w trakcie podróży po Polsce.

Jak wygląda Karta ?

• Wzór Karty jest unikalny.
Karta jest wydrukowana w formacie wygodnym do umieszczenia w okładce foliowej wraz z dowodem rejestracyjnym.
• Każda Karta posiada swój oryginalny i niepowtarzalny numer: (seria i numer dokumentu)
• Ponadto zawiera informacje o:
- właścicielu pojazdu,
- numerze VIN auta,
- numerze serwisowym urządzenia,
- rodzaju zamontowanych urządzeń,
- serwisie, który wykonał usługę adaptacji,
- adnotacje z przebiegu przeglądów technicznych sprawności urządzenia.

Kto wydaje taką Kartę ?
Kartę taką wydaje każdy serwis techniczny, który wykonuje specjalistyczną adaptacje pojazdu i współpracuje w tym zakresie ze Stowarzyszeniem SPiNKa. Lista tych serwisów jest publikowana na naszej stronie internetowej. Karta jest wydawana nieodpłatnie.

Serwisy, które dotąd nie mają formalnej współpracy ze Stowarzyszeniem SPiNKa, mogą wystąpić do nas z propozycją współpracy w tym względzie. Po pozytywnej weryfikacji stają się automatycznie serwisami uznawanymi za zrzeszone w sieci serwisów dbających o najwyższy poziom swoich usług technicznych i bezpieczeństwo swoich Klientów.

Dbajcie o swoje bezpieczeństwo w każdym aspekcie Waszej motoryzacyjnej aktywności.

Stowarzyszenie SPiNKa

Pobierz Kartę Adaptacji Pojazdu

Rozpoczęcie programu ABSOLWENT DRIVER (dodano: 2016-03-17)

17 marca 2016r Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa, FUNDACJA PKO oraz Politechnika Wrocławska podpisały dokument który rozpoczyna program ABSOLWENT-DRIVER
Jego celem jest umożliwienie studentom z niepełnosprawnościami  odbycia szkolenia na prawo jazdy kat.B w czasie ich studiowania na uczelni.

Jest to pierwsza w Polsce taka inicjatywa (Stowarzyszenie SPiNKa i Fundacja PKO Banku Polskiego) dająca niepełnosprawnemu absolwentowi niezwykle ważny atut już w chwili ukończenia studiów: zwiększa w sposób zasadniczy szanse zdobycia zatrudnienia na otwartym runku pracy lub podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Nie wykluczamy faktu, że jest to również unikalna formuła programowa w skali uczelni europejskich.

We współpracy z tą uczelnią i ich niepełnosprawnymi studentami chcemy wypracować modelowe rozwiązania organizacyjne i logistyczne oraz, jak najwyższe standardy, które potem będą wykorzystywane do wprowadzania takich zajęć na kolejnych uczelniach.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy FUNDACIJ TUS (dodano: 2016-03-17)


Jesteś osobą niepełnosprawną i chcesz aktywnie wejść na rynek pracy? Zgłoś się do Centrum Karier Osób
Niepełnosprawnych.

W ramach wsparcia CKON oferuje bezpłatne konsultacje dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy oraz oferty pracy. Wystarczy wejść na stronę www.ckon.org.pl i wypełnić ankietę lub skontaktować się telefonicznie: 22 852 01 82.W ramach bezpłatnego wsparcia CKON oferuje:

 • dostęp do bazy ofert pracy,
 • bezpłatne konsultacje doradcy zawodowego, psychologa i prawnika,
 • pomoc w pisaniu profesjonalnego CV i listu motywacyjnego,
 • dostęp do bazy bezpłatnych kursów i szkoleń, pośrednictwo pracy,
 • dostęp do Internetu,
 • dostęp do prasy z ogłoszeniami o pracę.

Oferta CKON jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych:

 • z województwa mazowieckiego,
 • niepracujących i niebędących pracownikiem/pracowniczką zakładu aktywizacji zawodowej
 • z orzeczeniem o stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym - z zachowaną normą intelektualną,
 • które chcą się nauczyć skutecznej autoprezentacji w czasie rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami,
 • chcących być w bazie CKON i korzystać z naszych ofert pracy.

 Konsultacje są udzielane:

 •  po wcześniejszym umówieniu się w Punkcie Konsultacyjnym CKON w Warszawie, ul. Woronicza 29A. Możliwe jest również skorzystanie z konsultacji zdalnych: mailowych lub telefonicznych.
 • Biuro jest czynne pon. - pt. 9:00 – 16:00


Fundacja TUS realizuje projekt – „Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych(CKON)” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań zleconych nr 15.

Pobierz informacje na temat projektu
Pobierz plakat reklamujący CKON

Podziękowanie od Arka (dodano: 2016-03-16)

Otrzymaliśmy wyjątkowe podziękowanie od Arkadiusza Dolegi z Radomia. Dziękujemy:)!!

Przerwa świątaczna (dodano: 2015-12-18)

Informujemy, iż w terminie 21.12.2014- 03.01.2016 kontakt z biurem Stowarzyszenia będzie utrudniony. Zapraszamy do kontaktu po Nowym Roku.

3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (dodano: 2015-12-03)

Szanowni Państwo 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Jej przesłanie – pełne, aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności, na równi z innymi osobami - powinno być przypomniane szczególnie w tym dniu.

Targi motoryzacyjne FLEET MARKET 2015 (dodano: 2015-11-24)

24 listopada w centrum EXPO w Warszawie odbyły się targi motoryzacyjne w Polsce samochodów osobowych i dostawczych. Mieliśmy okazje aby poznać najnowsze trendy i kierunki w jakich zmierzają światowe koncerny motoryzacyjne.
Dzięki zdobytej wiedzy będziemy mogli jeszcze lepiej podpowiadać i pomagać jakie modele aut i firmy są najlepszymi rozwiązaniami dla osób niepełnosprawnych.

20 Gala Integracji pod hasłem DROGA NA SZCZYT (dodano: 2015-11-19)

19 listopada w EXPO XXI odbyła się dwudziesta już Wielka Gala Integracji. W tym roku jej hasłem przewodnim była „Droga na szczyt”. O tej drodze opowiadali wszyscy, którzy tego wieczoru pojawili się na scenie, acz każdy na swój sposób.
Galę razem z Piotrem Pawłowskim poprowadzili Magdalena Różdżka i wspomniany ... więcej

Turystyka, rekreacja, kultura - czy na pewno dla wszystkich? (dodano: 2015-11-05)

Dnia 5 listopada 2015 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyła się konferencja, organizowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, poświęcona kwestii uczestnictwa osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w życiu kulturalnym, rekreacji i turystyce.
Konferencję otworzyli Jarosław Duda Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Teresa Hernik, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Bieg Charytatywny Fundacji PKO (dodano: 2015-09-21)

W dniu 19 września 2015 roku odbył się pierwszy w Warszawie Bieg Charytatywny fundacji PKO mający na celu zbiórkę funduszy aby zakupić obiady dla potrzebujących dzieci w szkołach. Jako partner fundacji mogliśmy wesprzeć swoim udziałem tak ciekawą inicjatywę. Mogliśmy także zaprezentować swoje działania na rzecz osób niepełnosprawnych zwiększając tym samym wszystkich przybyłym uwagę z jakimi problemami borykają się osoby niepełnosprawne.

Gala Finałowa Miss Polski na wózku

W dniu 25 lipca 2015 roku na warszawskim Bemowie odbyła się Gala finałowa Miss Polski na wózku 2015r.Mieliśmy okazję jako Stowarzyszenie SPINKA wspierać uczestniczki swoim udziałem. Upalny dzień, wspaniała oprawa i wielkie grono życzliwych ludzi sprawiło że  impreza  była wielkim widowiskiem..

Targi Kielce REHMED 2015 (dodano: 2015-04-25)

Stowarzyszenie Spinka w dniach 24-25.04.2015r wzięło udział i zaprezentowało swoje działania na rzecz mobilności osób niepełnosprawnych podczas Targów Kielce REHMED 2015- IX konferencja pod hasłem Pozwólmy lepiej żyć

Wybory 2015 a niepełnosprawni (dodano: 2015-05-01)

Przekazujemy Państwu Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący głosowania przez osoby niepełnosprawne. Komunikat ma formę spotu... więcej

O niepełnosprawnych kierowcach.. (dodano: 2015-04-07)

Jeden  z odcinków Misja Integracja prowadzący Piotr Pawłowski poświęcił niepełnosprawnym kierowcom. Gościem był Prezes Stowarzyszenia SPINKA - Krzysztof Marciniak.

Słowa, dla których warto dzałać.. (dodano: 2015-04-20)

Szanowni Państwo, 
serdecznie dziękuję za pomoc w sfinansowaniu zakupu samochodu oraz za przemiły kontakt z Państwa strony w trakcie załatwiania wszystkich związanych z tym spraw. 
Cieszę się, że trafiłem na Państwa Stowarzyszenie, aktualnie jako jedyne w ... więcej

Holenderska przymiarka Mateusza (dodano: 2015-02-05)

SPiNKa bierze czynny udział w bezprecedensowym w Polsce projekcie sterowania samochodu joystickiem. Program „Peugeot bez barier” jest wiodącym w naszym Kraju, na rynku producentów samochodów programem skierowanym dla osób z niepełnosprawnością. Peugeot Polska w ramach projektu przygotowuje i przekazuje specjalnie przystosowane auto dla Pana Mateusza Puszkarskiego.... więcej
popieram KOMON