Zapisanych użytkowników: 753
PZU Fundacja PKO

Program ABSOLWENT - DRIVER

Umiejętność kierowania pojazdem samochodowym, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu, mowy i słuchu jest wprost niezbędna do bycia aktywnym w sferze społecznej i zawodowej. Dysponowanie lub posiadanie samochodu technicznie dostosowanego dla potrzeb niepełnosprawnego kierowcy sprawia, że osoba taka jest mobilna i zdolna do wykonywania wielu funkcji, zadań i czynności. Nie sposób przecenić tej umiejętności w procesie lokowania się takich osób na otwartym rynku pracy.

Na polskich uczelniach studiuje coraz więcej osób niepełnosprawnych. Architektura obiektów akademickich staje się coraz bardziej przyjazna. Władze uczelni i samorząd studencki coraz częściej dostrzegają potrzeby takich osób. Stowarzyszenie SPiNKa też postanowiło włączyć się w ten ciąg pozytywnych zdarzeń. 

Wspólnie z Fundacją PKO Banku Polskiego opracowaliśmy projekt programu dedykowanego studentom z różnymi niepełnosprawnościami. Nazwaliśmy go: „ABSOLEWNT DRIVER” Chcemy zaproponować uczelniom, na których studiują osoby niepełnosprawne, aby wprowadzić do oficjalnego programu zajęć fakultatywnych zajęcia z nauki jazdy (organizacja specjalistycznych kursów). Uczestniczący w nich studenci mogliby, w trakcie trwania studiów uzyskać prawo jazdy kategorii „B”.

Jest to pierwsza w Polsce taka inicjatywa dająca niepełnosprawnemu absolwentowi dodatkowy, niezwykle ważny atut już w chwili ukończenia studiów: zwiększa w sposób zasadniczy jego szanse zdobycia zatrudnienia na otwartym runku pracy lub podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej. 

Na początku kierujemy tę inicjatywę, pilotażowo, do dwóch uczelni wyższych: 
  • Politechniki Wrocławskiej,
  • Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 

We współpracy z tymi dwoma uczelniami i ich niepełnosprawnymi studentami chcemy wypracować modelowe rozwiązania organizacyjne i logistyczne oraz, jak najwyższe standardy, które potem będą wykorzystywane do wprowadzania takich zajęć na kolejnych uczelniach. 

Organizacja kursów  
  • Stowarzyszenie SPiNKa wyznaczy (zarekomenduje) ośrodek szkolenia kierowców zlokalizowany na terenie miasta, w którym mieści się uczelnia, który będzie specjalizować się w organizacji kursów nauki jazdy dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. 
  • Ośrodki te będą dysponować specjalnie dostosowanymi pojazdami do nauki jazdy. • Auta te będą jednocześnie postawione do dyspozycji kursanta podczas egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego działającego na terenie miasta, gdzie znajduje się uczelnia wyższa. 
  • Instruktorzy prowadzący takie zajęcia będą po specjalnych przeszkoleniach, które dadzą im unikalne umiejętności w kontakcie z niepełnosprawnym kursantem i prowadzeniu specjalistycznych zajęć; zarówno teoretycznych (wykłady), jak i praktycznych (jazdy).  
  • Wszyscy niepełnosprawni studenci, zakwalifikowani na kurs, objęci zostaną dofinansowaniem. Środki finansowe na wsparcie dla niepełnosprawnych studentów zapewni, za pośrednictwem Stowarzyszenia SPiNKa, Fundacja PKO Banku Polskiego „Dobro procentuje”.

(opracowano: Spinka)

 NIEBAWEM KOLEJNE DOBRE INFORMACJE !
ZAGLĄDAJCIE DO NAS I KOMENTUJCIE !
popieram KOMON