Zapisanych użytkowników: 561
PZU Fundacja PKO

Popieram KOMON

Prosimy o poparcie inicjatywy wyjątkowej. Chcemy powołać w Polsce: Krajowy Ośrodek Mobilności Osób Niepełnosprawnych (KOMON).  

Jesteśmy do tego gotowi organizacyjnie i merytorycznie. Dajmy szanse, jak największej ilości osób z niepełnosprawnościami, aby były mobilne, a przez to aktywne społecznie i zawodowo.

Przedsięwzięcie to będą realizować wspólnie;
• Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom –SPiNKa,
• Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT)
• Centralny Instytut Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP – PIB)

Poparcie mogą zgłaszać mailem na adres naszej poczty osoby fizyczne, ale także organizacje, firmy, instytucje, szkoły, uczelnie itp. Adres mailowy: info@spinka.org.pl

W przypadku osób fizycznych:

Wyślij na naszego maila wyraz „popieram” Podpisz go tylko imieniem i nazwiskiem oraz miejscowością zamieszkania

W przypadku podmiotów:
Wyślijcie na naszego maila wyraz „popieramy” Podpiszcie go nazwą podmiotu popierającego.

Z zapartym tchem będziemy obserwować codziennie stan licznika poparcia. Czyńcie to razem z nami !

popieram KOMON