Zapisanych użytkowników: 561
PZU Fundacja PKO

Program "Kierowca bez barier"

Jest to program, który kierujemy wyłącznie do osób z ewidentną dysfunkcją narządów ruchu (kończyny dolne i kończyny górne), które chcą posiadać prawo jazdy kategorii "B", a dzięki temu być aktywne społecznie i zawodowo. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i przy pomocy kul - mają u nas absolutny priorytet. Posiadanie prawa jazdy jest w takim przypadku sprawą o podstawowym znaczeniu. Umiejętność kierowania pojazdem pozwala być samodzielnym i niezależnym. I nie chodzi tu tylko o auto do użytku prywatnego. Wiele firm posiada auta służbowe. Zatrudnienie przez pracodawcę osoby z niepełnosprawnością sprawia, że dowolne auto flotowe może być technicznie dostosowane do potrzeb takiego pracownika. Zdolność do mobilności motoryzacyjnej zmienia zasadniczo status osób z niepełnosprawnością. I właśnie nasz Program "Kierowca bez barier" ma za cel pomagać w tym zakresie. 

Tworzymy dynamiczną sieć Ośrodków Szkolenia Kierowców, które dysponując odpowiednimi warunkami lokalowymi, dostosowanymi pojazdami i kadrą instruktorów – mają wolę organizować kursy nauki jazdy, także dla kursantów z niepełnosprawnościami. Ilość tych ośrodków stale się powiększa. Jest naszym celem, aby było ich jak najwięcej, przez co, również osoby z małych miasteczek i wsi będą miały do nich większy dostęp. Bądźcie odważni i zmieniajcie swoje życie dzięki umiejętności kierowania pojazdem.
popieram KOMON