Zapisanych użytkowników: 749
PZU Fundacja PKO

Program "Bezpieczne auto"

Ten program kierujemy przede wszystkim do kierowców z niepełnosprawnościami narządów ruchu, którzy do kierowania swoim własnym pojazdem samochodowym zmuszeni są instalować w aucie dodatkowe, indywidualne oprzyrządowanie. Programem tym mogą być objęte też osoby z niepełnosprawnościami, które są pasażerami wymagającym odpowiedniego dostosowania fotela, aby transport był bezpieczny i maksymalnie komfortowy. Innym beneficjentem, któremu możemy udzielić finansowego wsparcia są firmy, które wykonują usługi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.  Zaliczamy do nich np. korporacje taksówkowe, ośrodki szkolenia kierowców lub wypożyczalnie aut dla osób z niepełnosprawnościami.

Partnerem Stowarzyszenia "SPiNKa", który wspiera finansowo specjalistyczną adaptację pojazdów osobom, które wymagają korzystania z różnych urządzeń technicznych podczas jazdy lub transportu jest PZU. Instytucja ta przeznacza na ten cel środki finansowe ze swojego Funduszu Prewencyjnego. Wsparcie takie zostało zapoczątkowane w roku 2011 i trwa nieprzerwanie do chwili obecnej.

Specjalistyczna adaptacji pojazdu, aby została zakwalifikowana do częściowej refundacji poniesionych kosztów, musi spełniać określone kryteria:

1. Musi ją wykonywać specjalistyczny serwis techniczny posiadający kwalifikacje do wykonywania takich usług. Lista i mapa takich serwisów jest dostępna na naszej stronie. Są to firmy współpracujące ze Stowarzyszeniem odznaczające się nie tylko fachowością i solidnością wykonywania takich usług, ale także dużą życzliwością i zrozumieniem potrzeb kierowców i pasażerów z niepełnosprawnościami.

2. Użyte do instalacji urządzenia muszą być produktami markowymi i posiadać odpowiednie certyfikaty i homologacje określające wymagany, wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacyjnego. Nie akceptujemy żadnych rozwiązań amatorskich, wykonanych prywatnie przez osoby nie posiadające dokumentów upoważniających do produkcji takich urządzeń.

3. Serwis wykonujący takie usługi, który jest zakwalifikowany do tzw. sieci serwisowej Stowarzyszenia SPiNKa jest zobowiązany do wydawania każdemu Klientowi „Karty adaptacji”. Ma ona postać wkładki do dowodu rejestracyjnego właściciela pojazdu, która zawiera wszystkie najważniejsze informacje o zainstalowanym w aucie urządzeniu. Jest to dokument bardzo przydatny dla policji drogowej i firm ubezpieczeniowych
popieram KOMON