Zapisanych użytkowników: 756
PZU Fundacja PKO

Szczegółowy opis procedury przystąpienia do adaptacji pojazdu

Zgłoszenie usługi
Klient może bezpośrednio zwrócić się do jednego z serwisów wymienionych na naszej stronie internetowej. Po uzgodnieniu możliwości wykonania konkretnej usługi, należy zgłosić do Stowarzyszenia SPiNKa fakt (informacja mailowa lub telefoniczna) zamiaru wykonania usługi częściowo refundowanej.

Klient może także najpierw zgłosić się do stowarzyszenia, aby uzyskać informację o możliwości wykonania takiej usługi.

Jedna kwestia jest w tych przypadkach zasadnicza. Nie będą rozpatrywane wnioski, które wpływają do nas po wykonaniu usługi. Wówczas, nie mając wcześniej zapowiedzi zlecenia takiej usługi, nie możemy zagwarantować zabezpieczenia środków finansowych.

Dokumenty
Osoba, która chce ubiegać się o częściową refundację kosztów poniesionych na adaptację własnego pojazdu musi złożyć w stowarzyszeniu zestaw następujących dokumentów: 
1. Wniosek o dofinansowanie (do pobrania na naszej stronie). Wniosek musi być dokładnie wypełniony i podpisany (w wersji oryginalnej). 
2. Orzeczenie (kopia) o niepełnosprawności narządów ruchu. 
3. Faktura (kopia) dokumentująca wykonanie usługi w autoryzowanym przez Stowarzyszenie SPiNKa serwisie i zapłatę za nią. 
4. Dowód rejestracyjny pojazdu (kopia) dokumentu identyfikującego pojazd, w którym wykonano instalację) 
5. Polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC (kopia)

Wypłata dofinansowania
Stowarzyszenie SPiNKa gromadzi dokumenty beneficjentów w systemie kwartalnym. Oznacza to, że po zakończeniu każdego kwartału, zbiorcze listy i dokumenty aplikujących beneficjentów przekazywane są do naszych Partnerów wspierających. Po akceptacji dokumentów i formalnym zatwierdzeniu kwartalnego raportu rozliczeniowego przez Partnera, następuje przekazanie środków do Stowarzyszenia SPiNKa, celem wypłaty Beneficjentom. Okres ten trwa maksymalnie do dwóch miesięcy.

Ważna uwaga: dofinansowanie przyznawane Beneficjentowi ma charakter darowizny na jego rzecz. Stowarzyszenie SPiNKa nie ponosi żadnych skutków finansowych z tytułu udzielonego wsparcia konkretnej osobie lub firmie, gdyż jego działalność w tym obszarze ma charakter działalności statutowej non profit. Wszelkie sprawy z tym związane są w gestii otrzymującego wsparcie o charakterze darowizny.
popieram KOMON