Zapisanych użytkowników: 749
PZU Fundacja PKO

Kontakt merytoryczny

W sprawach technicznych porad oraz możliwości ubiegania się o częściową refundację poniesionych kosztów adaptacji własnego pojazdu należy kontaktować się z: 

Konsultant merytoryczny:
Zbigniew ZAWADA
Tel. kom.792-283-197
e-mail: zzawada@spinka.org.pl

Biuro Stowarzyszenia SPiNKa
e-mail: info@spinka.org.pl
www.spinka.org.pl
popieram KOMON