Zapisanych użytkowników: 756
PZU Fundacja PKO

Szczegółowy opis procedury przystąpienia do kursu dofinansowanego

Należy złożyć w Stowarzyszeniu SPiNKa: 
  • Wniosek formalny w oryginale (do pobrania na naszej stronie WWW);
  • Orzeczenie o niepełnosprawności (kopia); 
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami (z kodami ograniczeń);
  • Profil kandydata (pkk);
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu (wystawia ośrodek szkolenia);
  • Fakturę za usługę odbycia kursu nauki jazdy (wystawia ośrodek szkolenia).

Dopiero taki komplet dokumentów stanowi podstawę do wypłaty dofinansowania na konto ośrodka organizującego kurs. W pierwszej kolejności wspieramy osoby, które mają ewidentną niepełnosprawność narządów ruchu (kończyny dolne, kończyny górne) i poruszają się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy kul.

Wariant 1.
Popatrzcie na mapę ośrodków, z którymi współpracujemy. Jeśli wybierzecie jeden z nich, zgłaszajcie się tam bezpośrednio. Z pewnością zechcą Was włączyć do grona swoich kursantów. Wszelkie formalności pomogą Wam załatwić najprościej, jak to możliwe. 

Wariant 2. 
Jeśli żaden z naszych ośrodków szkolenia nie pasuje Wam, ze względu na odległość, dajcie nam sygnał. Podejmiemy działania, aby włączyć do naszej sieci kolejny ośrodek, ten który jest zlokalizowany najbliżej Waszego miejsca zamieszkania i będzie w stanie zorganizować dla Was kurs nauki jazdy. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc Wam w uzyskaniu prawa jazdy. Kontaktujcie się z nami !
popieram KOMON