Zapisanych użytkowników: 561
PZU Fundacja PKO

Program "Kierowca bez barier"

Program „Kierowca Bez Barier” jest kierowany do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu, które chcą uzyskać prawo jazdy kategorii „B”. Realizacja programu odbywa się w oparciu o system dynamicznie tworzonej sieci Ośrodków Szkolenia Kierowców Niepełnosprawnych (OSKN), która ma objąć docelowo cały obszar Polski. Cała sieć działa oficjalnie pod Patronatem Stowarzyszenia SPiNKa. 
Każda osoba, która będzie szkolona w ramach tego systemu, będzie miała możliwość uzyskania dofinansowania. Obowiązuje zasada tzw. udziału własnego kursanta w kosztach całkowitych kursu. Oznacza to, że pewna część należności za kurs (do około 20% kosztów) musi być pokryta przez uczestnika kursu. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie procedury całego kursu (zajęcia teoretyczne i praktyczne jazdy). Koszty jazd dodatkowych pokrywa kursant. Maksymalna wielkość dofinansowania wynosi 1.600 zł. 
Finansowego wsparcia, za pośrednictwem Stowarzyszenia SPiNKa, udziela Fundacja PKO Bank Polski „Dobro Procentuje”.
popieram KOMON