Zapisanych użytkowników: 753
PZU Fundacja PKO

Kampania społeczna

W dniach 7 – 8 listopada 2017 r. odbyła się w Warszawie konferencja pt.
 „Mobilność osób niepełnosprawnych jako czynnik aktywności zawodowej i społecznej”. 

Konferencja miała za zadanie podkreślić i ugruntować przeświadczenie, że podstawowym warunkiem, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły realizować swoje indywidualne plany i marzenia jest: mobilność motoryzacyjna. Przez mobilność motoryzacyjną rozumiemy zdolność do samodzielnego kierowania pojazdem lub dostęp do profesjonalnych usług transportowych.

Wydarzenie to zgromadziło licznie środowiska osób z niepełnosprawnościami, posłów, senatorów, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, policji, szefów urzędów centralnych, rektorów uczelni wyższych, firm motoryzacyjnych, lekarzy. Celem konferencji było ustalenie strategii krótko i długookresowej na podjęcie systemowych działań zmierzających do utworzenia Krajowego Ośrodka Mobilności Osób Niepełnosprawnych (KOMON).

 Jednym z najważniejszych efektów konferencji był apel środowisk osób z niepełnosprawnościami skierowany do Wszystkich bez wyjątku organizacji, firm, instytucji - do całego społeczeństwa. Apel ma formę Prośby o wsparcie inicjatywy gotowej już do wdrożenia. Trzy podmioty: Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT), Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP-PIB) oraz Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom – SPiNKa są gotowe do otwarcia nowoczesnego, profesjonalnego - spełniającego europejskie standardy podmiotu - który zajmować się będzie realizacją kompleksowych procedur tworzenia lub przywracania osobom niepełnosprawnym zdolności do bycia mobilnym.

Za pośrednictwem naszej strony internetowej zwracamy się do Wszystkich (osób, środowisk i instytucji) – do całego Społeczeństwa - poprzyjcie tę inicjatywę ! W Polsce jest ponad 1 milion ludzi z niepełnosprawnościami, którzy - jeśli będą mobilni – będą mogli pracować, studiować i realizować swoje marzenia. Mamy w Polsce do czynienia z tzw. uśpionym segmentem potencjalnych klientów. Są to ludzie, którzy na skutek choroby lub wypadku utracili zdolność do samodzielnego przemieszczania się, a ich świat to cztery ściany pokoju i komputer. Są często bardzo wykształceni, zdolni, ambitni i kreatywni. Nie chcą być tylko rencistami. Chcą pracować i być wśród nas; w sklepie, w teatrze w kinie, na uczelni, na poczcie – wszędzie. Jest to możliwe. Potrzebują tylko móc przemieszczać się z miejsca na miejsce. My, inicjatorzy powołania KOMON – u mamy dostęp do technologii, które im w tym pomogą. Jesteśmy GOTOWI !

 W tym apelu, na naszej stronie, pojawi się licznik głosów ZA ! Jeśli będzie rósł szybko, będzie rosła nadzieja naszych Rodaków z niepełnosprawnościami, że będą mieli szanse dołączyć do nas i żyć godnie i szczęśliwie – razem z nami, sprawnymi. Bilans apelu przekażemy naszym decydentom: parlamentarzystom, kancelarii prezydenta, senatorom, ministrom, politykom, prezesom instytucji, firm i korporacji, jednym słowem wszystkim, do których zdołamy dotrzeć. Aktywność zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami jest zjawiskiem ponad polityką, wiarą i gustami. Wszyscy musimy pamiętać, że nikt z nas nie ma polisy na całe życie, że będzie piękny, bogaty i sprawny. Najważniejsza polisa to świadome przekonanie, że należy dawać szanse tym, którzy utracili zdolność do mobilności, aby powrócili do altywności.
popieram KOMON