Zapisanych użytkowników: 561
PZU Fundacja PKO

Karta Adaptacji Pojazdu (dodano: 2016-06-01)

Po wielu dyskusjach i konsultacjach ze środowiskiem oraz wieloma instytucjami, Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom – SPiNKa postanowiło wprowadzić w serwisach adaptacyjnych, z którymi współpracuje; Kartę Adaptacji Pojazdu. Karta będzie wydawana wszystkim kierowcom o statusie kierowcy z dysfunkcjami narządów ruchu, którzy samodzielnie kierują pojazdem dostosowanym do indywidualnych uwarunkowań takiej osoby i którzy wykonali usługę adaptacji swojego pojazdu w serwisach współpracujących ze Stowarzyszeniem SPiNKa.

Chcemy od razu zaznaczyć, że Karta nie jest wymagana przez prawo i jej posiadanie nie jest(na tę chwilę) obowiązkowe. Zakładamy jednak, że już niebawem ustawodawca podejmie tę tematykę sankcjonując fakt istnienia takiego dokumentu.

Wprowadzenie tej Karty podyktowane jest troską o bezpieczeństwo kierowcy z niepełnosprawnościami. Niestety praktyka codzienna pokazuje, jak jeszcze dużo jest w Polsce przypadków, kiedy kierowca z niepełnosprawnością ma w swoim pojeździe zamontowane urządzenia amatorskie, nigdzie nie autoryzowane, a tym samym mogące stanowić zagrożenie dla samego użytkownika i innych uczestników ruchu drogowego. Kierowca taki nie posiada zazwyczaj żadnego dokumentu świadczącego kto wykonywał usługę adaptacji i jakie urządzenia zamontował.

Dlaczego wprowadzamy taka Kartę ?
Wprowadzamy ja dla ewidentnych korzyści kierowcy z niepełnosprawnością ponieważ:

1. Bezpieczeństwo każdego kierującego i jego pasażerów jest rzeczą najważniejszą. To kwestia poza jakąkolwiek dyskusją.

2. Podczas kontroli pojazdu przez funkcjonariuszy policji ruchu drogowego, kierowca może wylegitymować się w ten sposób posiadaniem profesjonalnego, autoryzowanego oprzyrządowania technicznego swojego pojazdu. Jakże często policjanci patrzą na oprzyrządowanie techniczne w takim pojeździe, nie mając pewności, czy kierowca jest w pełni bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego. Okazanie takiej Karty będzie dla policjanta jasnym sygnałem, że ma do czynienia z kierowcą respektującym bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników pojazdów.

3. Firmy ubezpieczeniowe otrzymają w ten sposób jednoznaczną informację, że posiadacz konkretnego pojazdu wykazał należytą troskę o stan techniczny swojego pojazdu i właściwie zadbał o jego profesjonalne wyposażenie. Stowarzyszenie SPiNKa już prowadzi rozmowy z firmami ubezpieczeniowymi, aby ten fakt mógł skutkować konkretną zniżką za polisę ubezpieczeniową. Wstępne oceny jakie są formułowane w trakcie takich spotkań konsultacyjnych w pełni potwierdzają nasze założenia.

4. Wprowadzając taką Kartę tworzymy nowe, wysokie standardy eksploatacji pojazdów, które są dodatkowo wyposażane w systemy i urządzenia techniczne ułatwiające kierowanie pojazdem przez kierowcę z dysfunkcjami. W krajach Unii Europejskiej jest to już od wielu lat wymagany standard. Coraz częściej jeździmy za granicę. Polscy kierowcy też podlegają kontroli przez policje drogowe innych krajów. Brak dokumentu świadczącego o profesjonalnej adaptacji, często kończy się zakazem dalsze jazdy. Warto o tym pamiętać. Ta Karta będzie honorowana za granicą i będzie swoistą polisą bezpiecznej jazdy po drogach UE.

5. Serwisy adaptacyjne, współpracujące ze Stowarzyszeniem SPiNKa, będą respektować fakt posiadania takiej Karty i służyć pomocą techniczną na wypadek awarii takiego urządzenia w trakcie podróży po Polsce.

Jak wygląda Karta ?

• Wzór Karty jest unikalny.
Karta jest wydrukowana w formacie wygodnym do umieszczenia w okładce foliowej wraz z dowodem rejestracyjnym.
• Każda Karta posiada swój oryginalny i niepowtarzalny numer: (seria i numer dokumentu)
• Ponadto zawiera informacje o:
- właścicielu pojazdu,
- numerze VIN auta,
- numerze serwisowym urządzenia,
- rodzaju zamontowanych urządzeń,
- serwisie, który wykonał usługę adaptacji,
- adnotacje z przebiegu przeglądów technicznych sprawności urządzenia.

Kto wydaje taką Kartę ?
Kartę taką wydaje każdy serwis techniczny, który wykonuje specjalistyczną adaptacje pojazdu i współpracuje w tym zakresie ze Stowarzyszeniem SPiNKa. Lista tych serwisów jest publikowana na naszej stronie internetowej. Karta jest wydawana nieodpłatnie.

Serwisy, które dotąd nie mają formalnej współpracy ze Stowarzyszeniem SPiNKa, mogą wystąpić do nas z propozycją współpracy w tym względzie. Po pozytywnej weryfikacji stają się automatycznie serwisami uznawanymi za zrzeszone w sieci serwisów dbających o najwyższy poziom swoich usług technicznych i bezpieczeństwo swoich Klientów.

Dbajcie o swoje bezpieczeństwo w każdym aspekcie Waszej motoryzacyjnej aktywności.

Stowarzyszenie SPiNKa

Pobierz Kartę Adaptacji Pojazdu
popieram KOMON