Zapisanych użytkowników: 361
PZU Fundacja PKO

Program "Pomagamy sobie wzajemnie'

Jedynym towarzystwem ubezpieczeniowym w Polsce, które zdecydowało się wspierać aspiracje motoryzacyjne osób niepełnosprawnych jest PZU S.A. W ten sposób PZU stało się Partnerem strategicznym naszego stowarzyszenia. W praktyce oznacza to, że za pośrednictwem Stowarzyszenia Spinka niepełnosprawni kierowcy i pasażerowie mogą liczyć na finansowe wsparcie PZU przy wykonywaniu usługi specjalistycznej adaptacji swojego pojazdu.

Stowarzyszenie Spinka jest jednocześnie Agencją Ubezpieczeniową PZU. Możemy zatem, w imieniu PZU, zawierać wszelkie rodzaje umów komunikacyjnych i majątkowych z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi. W ten sposób zakres usług, jakie oferujemy naszym klientom i beneficjentom, uległ znacznemu rozszerzeniu.

Z tych dwóch faktów wypływa bardzo ważny wniosek, którego istota sprowadza się do chęci rekomendowania przez nas swoich usług ubezpieczeniowych, wszystkim bez wyjątku naszym beneficjentom oraz innym osobom, które mogą w ten sposób powiększyć zarządzany przez nas budżet wspierania mobilności. Czyniąc tak (ubezpieczając samochód w naszej agencji) pomagacie sami kolejnej, podobnej do Was osobie, która zwraca się o dofinansowanie, gdyż prowizja z tytułu takiego ubezpieczenia, pozostaje w naszym Stowarzyszeniu.

Mówiąc inaczej, tworzymy w ten sposób relacje lojalnościowe pomiędzy PZU, SPINKĄ, a naszym Klientem, który korzysta z finansowej pomocy tego towarzystwa ubezpieczeniowego. I to stanowi podstawowy cel naszego programu, który nazwaliśmy „Pomagamy sobie wzajemnie”.

Komentarz
  • Nie ukrywamy, że liczymy na podejmowanie takich decyzji (ubezpieczenie auta w naszej agencji) świadomie i z przekonaniem, że jest to wybór, dzięki któremu, tworzymy wspólnie warunki do pokonywania barier mobilności przez osoby niepełnosprawne. Jeśli bowiem klient, który korzysta z naszej pomocy finansowej, ubezpieczy swoje auto w innym towarzystwie, Stowarzyszenie Spinka, ani środowisko nie uzyska nawet tego przysłowiowego grosza wsparcia.

  • Chcemy jednak wyraźnie zaznaczyć: ubezpieczenie auta w PZU nie jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie. My jedynie prosimy o to, w przekonaniu, że nasze intencje są w pełni zrozumiałe i akceptowane. W tym, co robimy (wspieranie mobilności) na pierwszym planie staramy się zawsze dostrzegać potrzeby konkretnego człowieka (rodziny), który oczekuje pomocy, aby stać się bardziej mobilnym.

  • Działalność Stowarzyszenie SPiNKa nie ma charakteru jednorazowej akcji lecz jest działaniem zmierzającym do stworzenia kompleksowego, ogólnopolskiego systemu usług motoryzacyjnych dla społeczności osób niepełnosprawnych i funduszu wspierania mobilności. Dlatego tak ważne jest dla nas gromadzenie środków wsparcia z różnych źródeł.

  • Deklarujemy opiekę i pomoc w sprawach związanych z motoryzacją osób niepełnosprawnych w długim horyzoncie czasowym. Dążymy do tego, aby zawsze być gotowym do udzielania Wam wszelkiej rady lub pomocy. Wspólnie z PZU planujemy rozwój całego systemu. Jednym z ważniejszych tematów, do jakich przykładamy dużą wagę jest utworzenie floty samochodów zastępczych (oprzyrządowanych) i wypożyczalni takich samochodów. Przedsięwzięć o takim charakterze nie jest w stanie realizować w Polsce, żadne inne towarzystwo ubezpieczeniowe. Współpraca Stowarzyszenia SPiNKa i PZU stwarza duże możliwości. Wsparcie przez Was takiej filozofii naszego działania jest nam bardzo potrzebne w codziennej pracy.

  • Środki finansowe, którymi dysponujemy, nie pochodzą z budżetu państwa. Jest to fundusz uznaniowy, ale procedury w nim obowiązujące są bardzo „wyostrzone” pod kątem przestrzegania zasad rzetelności finansowej, sprawiedliwości społecznej oraz lojalności zbiorowej osób z niego korzystających. Stosując, bowiem tylko takie kryteria (akceptowane przez PZU) możemy go pomnażać i rozwijać, aby coraz większa ilość osób niepełnosprawnych mogła korzystać z dobrodziejstwa motoryzacji.
popieram KOMON