Zapisanych użytkowników: 565
PZU Fundacja PKO

Rozpoczęcie programu ABSOLWENT DRIVER (dodano: 2016-03-17)

17 marca 2016r Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa, FUNDACJA PKO oraz Politechnika Wrocławska podpisały dokument który rozpoczyna program ABSOLWENT-DRIVER
Jego celem jest umożliwienie studentom z niepełnosprawnościami  odbycia szkolenia na prawo jazdy kat.B w czasie ich studiowania na uczelni.

Jest to pierwsza w Polsce taka inicjatywa (Stowarzyszenie SPiNKa i Fundacja PKO Banku Polskiego) dająca niepełnosprawnemu absolwentowi niezwykle ważny atut już w chwili ukończenia studiów: zwiększa w sposób zasadniczy szanse zdobycia zatrudnienia na otwartym runku pracy lub podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Nie wykluczamy faktu, że jest to również unikalna formuła programowa w skali uczelni europejskich.

We współpracy z tą uczelnią i ich niepełnosprawnymi studentami chcemy wypracować modelowe rozwiązania organizacyjne i logistyczne oraz, jak najwyższe standardy, które potem będą wykorzystywane do wprowadzania takich zajęć na kolejnych uczelniach.
popieram KOMON