Zapisanych użytkowników: 361
PZU Fundacja PKO

Pożyczka PKO Banku Polskiego (dodano: 2014-06-01)

Z prawdziwą satysfakcją zawiadamiamy wszystkich, że mamy kolejną, dobrą wiadomość dla środowiska osób niepełnosprawnych. Po merytorycznych rozmowach i uzgodnieniach nasz największy Bank w Polsce, podjął decyzję o uruchomieniu procedury ubiegania się o kredyt preferencyjny dla osób dysfunkcyjnych, które zdecydowały skorzystać z dobrodziejstwa motoryzacji, w celu podniesienia poziomu swojej mobilności.

Witamy tę inicjatywę z wielką życzliwością i nadzieją, że pomoże ona wielu osobom na łatwiejszy powrót do aktywności zawodowej i społecznej. Decyzja PKO Banku Polskiego jest wymownym przykładem, który stawia tę instytucję w pierwszym szeregu firm dostrzegających i doceniających aspekt społeczny i cywilizacyjny. W tym miejscu godzi się raz jeszcze podkreślić wielką rolę, jaką odgrywa do tej pory dobrodziejstwo Partnera Strategicznego Stowarzyszenia SPiNKa Fundacji PKO Banku Polskiego „Dobro procentuje”. Przypominamy, że fundacja w ramach wspólnego programu; „Mobilność osób niepełnosprawnych”, wspiera finansowo kursy nauki jazdy, zakup samochodów oraz ich specjalistyczną adaptację. Kredyt dedykowany doskonale uzupełnia ten zestaw środków finansowego wsparcia.

Staraliśmy się wspólnie, aby procedura dostępu do tego kredytu była możliwie najprostsza. Poniżej prezentujemy jej najważniejsze punkty, odsyłając wszystkich chętnych do aktywnych zachowań w dziele korzystania z dobrodziejstwa tego produktu. 

1. Kredyt funkcjonuje od stycznia 2014 roku i jest dostępny w określonym zbiorze wytypowanych oddziałów PKO Banku Polskiego rozlokowanych w miejscowościach, gdzie funkcjonują sieciowe Ośrodki Szkolenia Kierowców Niepełnosprawnych i Specjalistyczne Serwisy Adaptacyjne. Zestaw tych oddziałów prezentujemy poniżej.

2. Dostęp do kredytu mają wyłącznie osoby posiadające formalny status osoby niepełnosprawnej. Ważną kwestią jest fakt, że o kredyt może ubiegać się również osoba z najbliższego środowiska beneficjenta (rodzice, rodzeństwo, krewni), która posiadając wymaganą zdolność kredytową - może być jego współkredytobiorcą.

3. Osoba zainteresowana kredytem zgłasza się bezpośrednio do jednego z wyznaczonych oddziałów lub do Stowarzyszenia SPiNKa, które pokieruje procedurą kontaktu z właściwym terytorialnie oddziałem. 

Parametry formalne kredytu zdefiniowane są w sposób następujący:
• Oprocentowanie: 10,99%, 
• Brak jakichkolwiek innych kosztów kredytu, 
• Maksymalna kwota kredytu: 20.000 zł, 
• Cel kredytu: - kursy nauki jazdy (koszty kursu, koszt dodatkowych jazd, zakwaterowanie na czas kursu w miejscowości gdzie odbywa się kurs itp.), - wsparcie zakupu samochodu (nowego lub używanego), - wsparcie do kosztów adaptacji pojazdu. 

4. Każdy oddział Banku, podejmując inicjatywę kredytową, ma obowiązek zweryfikowania statusu przyszłego kredytobiorcy w Stowarzyszeniu SPiNKa. W tym celu wypełniane są wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie do kredytu.

5. Wszystkie pozostałe szczegóły procedury osoby zainteresowane otrzymają w relacji bezpośredniej z konkretnym oddziałem lub Stowarzyszeniem SPiNKa.

Chcemy na koniec tej sekwencji dobrego przesłania uświadomić naszym dotychczasowym i przyszłym beneficjentom, iż PKO Bank Polski będzie uważnie analizował skalę zainteresowania tym produktem.

Stowarzyszenie SPiNKa chce wyrazić słowa podziękowania kierownictwu Departamentu Finansowania Klientów Indywidualnych i pracownikom Biura Kredytów Konsumenckich za wyjście naprzeciw inicjatywie uruchomienia tego kredytu. Czynimy to w imieniu całego środowiska naszych potencjalnych beneficjentów oraz grupy działaczy stowarzyszenia, którzy mają wolę i determinację czynienia wszystkiego co możliwe, aby osoby niepełnosprawne uchronić przed społeczną i zawodową alienacją. 

Zapraszamy do oddziałów, gdzie czekają na Was ludzie życzliwi i rozumiejący istotę Waszych potrzeb.

pliki do pobrania:
popieram KOMON